hemligheten bakom ACCPAC popularitet

När det gäller mjukvarulösningar, har blivit ordet “redovisning” redan synonymt med “Sage”, den förstnämnda är den primära anledningen till dess tillväxt. Även Sage också hänger sig åt andra program, är det i affärsområde som Sage har satt sina spår. Få program kan någonsin överträffa vad Sage har gjort för redovisningsdirektiven industrin.

Sage ACCPAC är en fristående, mycket anpassningsbar lösning som erbjuder att effektivisera ditt företags redovisning funktioner. Dess olika moduler gör det möjligt att enkelt integreras med andra mjuka varor som du kan ha. Det har varit Sage varumärke att erbjuda sina kunder frihet att välja endast de funktioner som skulle gynna deras företag. Bortsett från detta, kan Sage också kunder att bara lägga på moduler senare när företaget redan har ett behov av det.

Bortsett från att tillhandahålla grundläggande bokföring funktioner såsom huvudbok, leverantörsskulder och kundfordringar, erbjuder Sage ACCPAC också stöd inom Human Resources, lagerhantering, lager, kundhantering, Tillverkning, E-marknadsföring och Business Intelligence.

På den finansiella sidan, erbjuder Sage ACCPAC programvara fullt stöd för huvudbok och GL konsolidering, rapportering, användning av flera valutor, mellanhavanden, och fält skapare. Det finns också moduler för beredning av inköpsorder, effektivisering av fakturahanteringen och data, dokumenthantering, fast kapitalförvaltning, samt kontrollera och forma utskriften. Dess HRMS modul möjliggör förmåner administration medan löne-funktionen kan ge direkt insättning.

På inkomstbringande sida, ger Sage ACCPAC stöd för orderläggning, kundfordringar, elektroniskt datautbyte, samt bemyndigande för returnerat material. Den har också en funktion kontakthantering, säljkår och marknadsföring automatisering, och kundservice automatisering. Den har inbyggda förändrar för de händelser som till viktiga att missa.

Med alla de moduler som nämns och funktioner, är det inte en överraskning att de flesta företag skulle gå för Sage ACCPAC – anpassningsbar, skalbar och användarvänlig. Oavsett om du har en eller tusen anställda, skulle Sage ACCPAC säkert kunna ta emot dig. Vad mer kan man begära i en mjukvarulösning? Trots allt, kan 2,9 miljoner kunder inte vara fel.