Sortera data i ett Excel-kalkylblad kolumn

Låt oss inse det någon gång i ditt liv om du använder Excel som du kommer att behöva sortera vissa uppgifter. Det spelar ingen roll om det är tio siffror eller tio tusen siffror processen är densamma. När du lär dig att sortera siffror i Microsofts Excel kalkylprogram, kommer du sortera aldrig tal för hand igen. Här är de steg du behöver för att sortera vissa uppgifter.

Gå vidare och öppna upp Excel. Du bör stirra på ett tomt kalkylblad. Det första vi behöver göra är att skriva in några uppgifter i en kolumn. För våra syften kommer vi att använda kolumn “A” för att skriva in våra uppgifter. I raderna ett till tio gå vidare och skriva några siffror i. Det spelar ingen roll vad de så länge de inte är i nummerordning.

Du kan skriva in så många nummer som du vill och så stor som du vill ha det hela beror på hur mycket du skriver att du vill göra.

Inga klicka på kolumnrubriken märkt “A”. Du kommer att märka att detta belyser hela kolumnen. Detta innebär att vi kommer att arbeta med alla data i kolumn “A”.

Det finns två sätt du kan sortera data automatiskt och båda är korrekta och exakt samma. Du kommer att se överst i kalkylbladet vissa menyalternativ. De är “File”, “Redigera”, “Visa”, “Insert” och så vidare. Leta efter “Data”-menyn och klicka på det. Genom att klicka på “Data”-menyn kommer att ta fram en undermeny. På undermenyn alternativet märkt “Sortera”. Detta kommer att ta upp ett fönster där du för specifika sortering alternativ. Fönstret har redan de standardinställningar som att vi så vill gå vidare och klicka på “OK”-knappen.

Uppgifterna i din spalt som var markerade nu bör sorteras i en stigande sätt eller i andra ett till tio i motsats till fallande, vilket skulle vara tio till ett.

Den andra metoden för att sortera data skulle vara att bara klicka på knappen Sortera i verktygsfältet. Det finns två slags knappar. En visas som bokstaven “A” sitter över toppen bokstaven “Z” med en nedåtpil, vilket innebär att sortera data i stigande sätt och den andra knappen är bokstaven “Z” sitter över toppen bokstaven “A” med en nedåtpil, vilket innebär att sortera data i en fallande sätt.

Du måste återställa dina data så att den är rörig upp igen som det var innan. För att göra detta, klicka på “Redigera” menyraden alternativet och klicka på “Ångra Sort”. Du kommer att se detta unsorts uppgifterna.

Nu gå vidare och markera kolumn med data precis på samma sätt som du gjorde innan. Klicka på någon slags knapp som beskrivits tidigare och du kommer se att dina data nu sorteras. Du kommer också att märka att du inte fick det fönstret med alternativ den här gången. Genom att använda den sortens knappar du berättar Excel att du är ok med de standardinställningar som de har valt.

Så där har ni det, sortera data i Microsoft Excel i sin mest grundläggande förklaring och definition. Om du vill prova mer komplicerade uppgifter för att se hur det fungerar, lägg i ytterligare kolumner med data.