upprätthålla fönster registret med Registry Cleaner programvara

Fönster registret är en fil där alla maskinvara och programvara, inställningar inställningar, uppgifter om användarkonton och nätverksinställningar konfiguration lagras. Dessa uppgifter är tillgängliga för system för att initiera olika komponenterna vid start och ofta under körningen. registret är ett typiskt inslag i operativsystemet Windows som introducerades av Microsoft i Windows 95 versionen. Tidigare versioner av Windows INI filerna användes för att lagra dessa uppgifter. INI filer lagrade hela hårddisken på ett splittrat sätt som gjort systemet långsammare.

Med införandet av Window registret processen för att lagra systemet blev mycket mer effektivt som uppgifterna lagrades vid viss plats. Det gjorde systemet snabbare och effektivare. Men med alla dessa fördelar Windows-registret har också sina svagheter. Samtidigt som informationen i systemet inställningar, gör registret en post för varje ändring som du gör i datorns konfiguration. När du installera eller avinstallera programvaran och lägga till eller ta bort en maskinvarukomponent och gör ändringar i inställningarna en ny post skapas i registret filen. Som ni fortsätta att använda datorn, blir registret belamrat med flera poster som till slut gör systemet långsammare och benägna att felaktigheter. Du kan åtgärda dessa problem genom att ta bort oviktiga poster med Windows-registret renare programvara.

Med ett register renare kan du skanna och rensa Windows-registret för alla föråldrade och oönskade poster. En komplett Registry Cleaner skannar och tar bort föråldrade poster, spår av ofullständig installation, tomma utrymmen och fragment, och även upptäcker och tar bort den inbyggda nycklar som används av malware program. Med fönstret registret renare du kan även schemalägga scanning funktionen. Programmet kommer automatiskt att skanna och reparera registret fel utan att du övervaka dem själv. Så med effektiva register reparera programvara kan du enkelt hålla din dator registret fri från fel som kommer att garantera snabbare och säkrade computing utan ofta förekommande och felmeddelanden från systemet.

Det är alltid rekommenderat att du säkerhetskopierar fönstret registret filen innan du rengör registret. Det låter dig återställa datorn registret om du stöter på några problem när programvaran ändrar registret filen. Med ryggen upp och återställa funktionen av programvaran kan du lyckas rengöra Windows-registret utan att riskera att installera om operativsystemet.