webb tidredovisning

Medarbetarnas tid och närvaro lösning hjälper automatisera tidskrävande, tidredovisning relaterade processer, från anställdas tid arbetade timmar att exportera data till ditt lönesystem. Online Tidanalys lösning hjälper organisationer att eliminera pappersarbete och manuella processer i samband med tid och närvaro behov.
Online Workforce lösningar ofta erbjudits som komplett svit av web-värd tid och närvaro, HR / Benefit, Betal Stubs/W2 och självbetjäning applikationer som är kostnadseffektiva, kräver ingen IT-investering eller overhead.
Det finns många fördelar för företag som flyttar till Online Solutions Workforce Management.
med online-tid och närvaro anställda lösning kan lätt:
Ange tid från praktiskt taget var som helst, när som helst endast kräver internetuppkoppling och webbläsare.
Rekordtid genom flera tid och närvaro lösningar typ som online tidrapport, iClock timeclock, iSwipe kortplats läsare och genom andra biometriska spårning hårdvara ökar större flexibilitet och noggrannhet.
Kontrollera och se över sina arbetade timmar innan de lämnar in sin tidrapport, dramatiskt minska fel och samtidigt öka effektiviteten.
Integrera och automatisk befolka godkänd ledighet och kraftuttag resulterar i en strömlinjeformad process som minskar datainmatning och kostsamma fel.
Online Tid och närvaro lösning kan också bemyndiga chefer till:
Spåra anställdas frånvaro med närvaro tidredovisning som informerar cheferna om vilka anställda är frånvarande och bidrar till att minska felen i faktiskt arbetade timmar.
Genom att centralisera plats för alla anställda tid och närvaro information göra data lättillgängliga, minska administrationen tid och tillåta chefer att fokusera på funktioner kärnverksamhet.
Mass godkänna, förkasta eller auto framåt inlämnade tidrapporter till alternativa godkännare öka flexibiliteten i godkännandeprocessen.
Dra nytta av komplett uppsättning av standard-och ad hoc-rapporter, som ger chefer verktyg för att noggrant analysera medarbetarnas tid och närvaro.
Online Tid och närvaro lösning hjälper till att frigöra Administratörer
Av anmälande saknad tid och rapporter närvaro via e-post resulterar i färre samtal till anställda och hjälpa i korrekt Sociala inlagor.
Exakt beräkna övertid och skifta differentialer för variationer lönesatsförändringar och genomdriva politik som närvaro-och avrundningsregler därmed spara tidskrävande och felbenägen beräkningar.
Genom att tillåta omedelbar uppdatering av data till andra lösningar som ledigt, kostnader, HR, förmåner mm eliminera alla eventuella synkroniseringsproblem.
Genom att exportera alla tid och närvaro data med ett klick med musen eliminerar behovet av eventuella manuella beräkningar eller datainmatning som sparar tid och resurser och samtidigt öka noggrannheten genom automatisering.

Skål
p Paul